Εκπαιδευτικά προγράμματα

Πολιτιατικό πρόγραμμα για μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου

Τίτλος: Ένα αρχαγγελίτικο "καμαρικό" σπίτι, 100 χρονών πια, "θυμάται"... και "διηγείται"...

  • Οργάνωση και παρουσίαση: "Δύο αρχαγγελίτικα καμαρικά σπίτια - Πρεσβευτές πολιτισμού στον κόσμο".
  • Η είσοδος είναι δωρεάν.
  • Ανώτερος αριθμός μαθητών/τριών 35.
  • Απαιτείται προσυννενόηση με τη συντονίστρια του προγράμματος κα Χαρίκλεια Νέστορος τηλ. 6949179311.